april 2020 - Lönefabriken
Uppsägning

Vad är uppsägning? – Lönefabriken berättar

Uppsägning kan ske från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida. Om arbetsgivaren är den som vill avsluta anställningen ska det finnas saklig grund för uppsägningen. Den anställde har då rätt till en uppsägningstid på mellan en och sex månader, enligt LAS (Lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden kan även variera beroende på överenskommet anställningsavtal eller kollektivavtal. Om företaget inte…

Läs mer...

varsel

Vad är varsel? – Lönefabriken berättar

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren informera och förhandla med kollektivavtalsbärande fack, om arbetsgivaren har kollektivavtal. Annars sker förhandling med de fack som har någon medlem som kommer att beröras av uppsägningarna. Om en uppsägning på grund av arbetsbrist…

Läs mer...

korttidspermittering

Korttidspermittering – har du kört fast?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete,  kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Det innebär att de anställda tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Det används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag…

Läs mer...

Kontakta oss
close slider
  • Kontakta oss

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Läs våra villkor och godkänn för att gå vidare.