Uppsägning

Vad är uppsägning? – Lönefabriken berättar

Uppsägning kan ske från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida. Om arbetsgivaren är den som vill avsluta anställningen ska det finnas saklig grund för uppsägningen. Den anställde har då rätt till en uppsägningstid på mellan en och sex månader, enligt LAS (Lagen om anställningsskydd).

Uppsägningstiden kan även variera beroende på överenskommet anställningsavtal eller kollektivavtal. Om företaget inte har möjlighet att omplacera till lediga arbeten är det arbetsbrist som är den sakliga grunden för uppsägning.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på 013-4651600 eller maila Lönefabriken på info@lonefabriken.se

Hjärtliga hälsningar Lönefabriken