Flera coronarelaterade åtgärder förlängs

I mars införde man flertalet tillfälliga coronarelaterade åtgärder inom socialförvaltningen. Åtgärderna syftar till att minska smittspridning och att lindra pandemins ekonomiska konsekvenser  – både för arbetsgivare och anställda. På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen nu beslutat att flertalet av de stödåtgärder som infördes i våras förlängs. 

Reglerna som infördes i början av året har vid flera tillfällen förlängts. Den 25 september beslutades att flera av dessa åtgärder ska gälla året (2020) ut.

De åtgärder som förlängs är följande:

  • Ersättning till anställda för ett karensavdrag i varje sjuklöneperiod. Arbetsgivaren gör ett karensavdrag som vanligt och den anställde kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Ersättningen som betalas ut är ett schablonbelopp på 804 kr oavsett karensavdragets faktiska storlek.
  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden. Den anställde har därför rätt till sjuklön utan att behöva visa upp ett läkarintyg.
  • Viss ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning vid skolstängning på grund av covid-19.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om barnet har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas för att inte drabbas av covid-19.
  • Möjlighet för de som ingår i en riskgrupp att, under vissa förutsättningar, få tillfällig förebyggande sjukpenning.
  • Möjlighet för anhöriga att, under vissa förutsättningar, få smittbärarpenning när någon ingår i en riskgrupp.