Ersättning för sjuklönekostnader

Med anledning av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler om ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader. Dessa regler innebär att staten ersätter arbetsgivare för hela eller delar av dessa kostnader.

På grund av den pandemi som råder har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Reglerna gäller från och med april till september 2020.

Under perioden april till och med juli ersattes arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden. För att få ersättningen ska den redovisas på den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För perioden 1 augusti till och med 30 september får arbetsgivaren inte längre ersättning för hela sjuklönekostnaden utan får stå för viss del själv. Ersättningen beräknas enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnad.

  Lönesumma under månaden

Tillfällig nivå

  Högst 250 000 kr

0,35%

  Över 250 000 – 500 000 kr

0,63%

  Över 500 000 – 1 000 000 kr

0,77%

  Över 1 000 000 – 1 667 000

0,86%

  Över 1 667 000 kr

1,07%

Exempel:

Arbetsgivare A har en lönesumma på 100 000 kr per månad. Det gör att arbetsgivaren får ersättning för sjuklönekostnader som överstiger 350 kr (100 000 x 0,35%).

Arbetsgivare B har en lönekostnad på 1 300 000 kr per månad. Staten ersätter då sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kr (1 300 000 x 0,86%).

Redovisa kostnaden månadsvis

För att kunna få ersättning krävs att arbetsgivaren redovisar sjuklönekostnaden i ruta 499 på den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ingen särskild ansökan behövs utan Försäkringskassan beräknar stödets storlek. Därefter betalas det ut genom en kreditering av skattekontot.

Detta räknas som sjuklönekostnader

Som sjuklönekostnader räknas i det här sammanhanget sjuklön dag 1 – 14 med avdrag för karensavdraget och arbetsgivaravgifter på utbetald sjuklön. Eventuell sjuklön från och med dag 15 räknas däremot inte med.

Lönefabriken hjälper dig och ditt företag med allt som har med löner att göra

Behöver du en stabil och pålitlig HR- och lönepartner med personlig service och lång erfarenhet inom branschen? Då är det till oss på Lönefabriken du ska vända dig.

Vi hjälper dig som kund att fokusera på det du är bra på – din verksamhet. Som kund till Lönefabriken får du mer tid att ägna åt att utveckla ditt företag och dina affärer.