Månadsrapportering av arbetare från och med 2024 - Vad är det som gäller egentligen?

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag.

Övergången sker stegvis

I första steget som sker första kvartalet 2024 omfattas tjänstepension och försäkringar för arbetare.
I ett framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora. Orsaken till att övergången sker vid olika tidpunkter för arbetare och tjänstemän beror på att det är ett mycket omfattande arbete som tar tid.

Syftet med övergången till månadsrapportering
Fora kan nu föra över premierna för tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO varje månad till pensionsbolagen dina anställda har valt. Det ger den anställde större möjligheter till avkastning på pensionspengarna under årets gång.

Bättre kontroll
Du som arbetsgivare kommer få en faktura med den verkliga kostnaden för arbetarnas försäkringar och tjänstepension och inte den preliminära kostnaden. Det ger dig bättre kontroll.

Enhetliga rutiner
Ett annat syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månadsrapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering. Har ni några funderingar så hör av er till oss på Lönefabriken så hjälper vi er.