HR – Stöd och hjälp till dig som arbetsgivare

Visste du att vi på Lönefabriken även hjälper dig med HR och personalfrågor? Att ha anställda innebär ett ansvar som kräver både kunskap och kompetens inom en mängd områden. Det kan vara svårt att själv hålla sig uppdaterad inom arbetsrätt och andra regler som reglerar både anställningsavtal och villkor.

Samtidigt vill man agera ansvarsfullt och korrekt som arbetsgivare, och ge de anställda rätt förutsättningar. Vi hjälper dig som arbetsgivare att hantera HR-frågor när de uppkommer.

HR och arbetsmiljöarbete med personlig service

Det kan till exempel handla om strategiska HR-tjänster, ledarskap, arbetsmiljöarbete, löneförmåner, personalpolicy, medarbetarsamtal samt en mängd andra förekommande ärenden som rör dig och din personal.

Tillsammans med oss får du en erfaren HR-support med personlig service och snabb återkoppling.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att hålla reda på alla lagar och avtal som reglerar anställningar samtidigt som du ska driva verksamheten framåt.

Då kan det vara skönt att ha ett HR-stöd, någon att fråga när det uppkommer personalrelaterade frågor. Eller ännu hellre, någon att hänvisa de anställda till när de har funderingar.

Vi ser till att du får tillgång till vass och erfaren kompetens inom just detta område.

Redovisning och HR

Kompetens att ta hand om sina anställda

Att ha kompetens inom personalfrågor och arbetsrätt är viktigt för att behålla sina anställda och se till att de trivs.

Att agera korrekt när det gäller dina anställda påverkar också intrycket av din organisation. Det är dessutom viktigt att se till att du följer lagar, regler och andra avtal.

Konsekvensen om man misslyckas kan bli oväntade kostnader. Vi hjälper dig med HR-stöd så att du följer gällande avtal och regler, samtidigt som dina anställda får korrekta svar på sina frågor.

Kontakta oss om du behöver hjälp inom följande områden inom HR

  • anställningsavtal
  • lönekartläggning
  • arbetsrätt
  • arbetsmiljöarbete
  • chefsstöd
  • förhandlingar
  • ledarskapsarbete
  • personalpolicy
  • personalhandbok
  • Strategiska HR-tjänster

Våra övriga tjänster

Vi erbjuder också tjänster inom lönehantering. Inte minst tidrapportering samt hantering av reseräkningar. Ta gärna en titt i vårt referensgalleri där våra kunder berättar om hur vi hjälpt dem.

Lönefabrikens sätt att arbeta

Beroende på vad du behöver hjälp med anpassar vi vårt arbetssätt. När det gäller tjänster inom HR handlar det främst om att vara tillgänglig när frågorna uppkommer.

För oss är det viktigt att vi svarar snabbt när du eller dina anställda hör av sig med funderingar.

Offertförfrågan Kontakta oss