varsel

Vad är varsel? – Lönefabriken berättar

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren informera och förhandla med kollektivavtalsbärande fack, om arbetsgivaren har kollektivavtal. Annars sker förhandling med de fack som har någon medlem som kommer att beröras av uppsägningarna.

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar fem eller fler arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att varsla även Arbetsförmedlingen.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på 013-4651600 eller maila Lönefabriken på info@lonefabriken.se

Hjärtliga hälsningar Lönefabriken