Tillfällig skattefrihet på gåvor och parkering

I syfte att minska smittspridningen av coronaviruset och öka konsumtionen för minskad ekonomisk skada för företagen har Skatteverket infört tillfällig skattefrihet. Beslutet trädde i kraft den 1 juni och gäller vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare.

Skattefri parkering

Att erbjuda fri parkering är vanligtvis en skattepliktig förmån som ska beskattas utifrån marknadsvärdet. Den 5 maj presenterade Regeringen ett förslag, som nu antagits av riksdagen. Beslutet är slopad beskattning av denna förmån under perioden 1 april till årets utgång. Syftet med åtgärden är att hålla nere smittspridningen i samhället genom att minska resandet i kollektivtrafik för de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån och därför fortsatt behöver ta sig till och från arbetsplatsen.

Arbetsgivare som under denna period erbjuder medarbetare parkering i anslutning till tjänstestället belastas inte med kostnader för sociala avgifter på förmånsvärdet. Medarbetaren behöver inte heller betala inkomstskatt baserat på marknadsvärdet för parkeringen. Åtgärden innebär skattefrihet retroaktivt från och med första april, vilket innebär att redan hanterade löner kan behöva korrigeras och AGI rapporteras på nytt. Det kan också innebära förändringar i rutiner och riktlinjer för parkering under denna period.

Gåvor till medarbetare

Förutom fri parkering så införs även tillfällig skattefrihet för gåvor till medarbetare under perioden 1 juni till 31 december 2020. Gåvorna kan uppgå till ett värde om totalt maximalt 1000 kronor per anställd.

Det finns sedan tidigare gåvor som är skattefria, som exempelvis julgåvor (Maximalt 450 kronor per medarbetare inkl moms). Men den införda skattefriheten gäller utöver redan befintliga möjligheter till skattefrihet. Syftet med denna insats är att öka konsumtionen för att minska de negativa ekonomiska effekterna för företagen. Genom att köpa presenter eller tjänster från lokala leverantörer kan näringslivet gynnas vilket kan vara räddningen för flera aktörer.

Vi hjälper dig med råd eller praktisk hjälp

Har ni funderingar kring några av de nya reglerna som tillkommit med anledning av coronapandemin? Vill ni ha råd eller praktisk hjälp? Ta gärna kontakt med oss på Lönefabriken!

Offertförfrågan Kontakta oss

Etiketter: ,,,,