GDPR – Lönefabriken är väl förberedda

gdprFrån och med 25 maj i år börjar GDPR gälla. Ett regelverk som fastställer reglerna för hur all form av informationshantering som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person ska hanteras. Detta kan komma att betyda en hel del förändringar för såväl myndigheter, företag och organisationer.

GDPR kallas även för dataskyddsförordningen och dess syfte är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.

Vad är då en personuppgift? Det är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild levande individ. Det handlar oftast om namn, adress och andra kontaktuppgifter men också bilder och ljudupptagningar, registreringsnummer, anställningsnummer samt IP-nummer.

Lönefabriken har varit tidigt ute med just GDPR och tar detta på stort allvar. Vi arbetar dagligen med ärenden som omfattas av sekretess och känslig information. GDPR kan tyckas krångligt och luddigt, men ska skydda den enskilde individens personuppgifter. Precis som med kollektivavtal och andra regelverk håller vi oss självklart uppdaterade även med GDPR. Allt för att du som kund ska känna dig trygg hos oss.

Nyfiken på mer information? Då finns en hel del nyttigt på Dataskyddsförordningen.

Etiketter: ,,,,,,,